Μουσικοθεραπεία: Πώς η ψυχοθεραπεία μέσω μουσικής συμβάλλει στην εξέλιξη του συναισθηματικού κόσμου των παιδιών με ή χωρίς μαθησιακές δυσκολίες

«Η Μουσική με Συν-κινεί»

Η μουσική, δηλαδή η τέχνη και επιστήμη των ήχων με σκοπό την ομορφιά ως προς τη φόρμα και την έκφραση των σκέψεων και των συναισθημάτων, έχει άμεση επίδραση στη συμπεριφορά, την κίνηση και τη συναισθηματική κατάσταση του παιδιού. Έτσι λοιπόν, η μουσική επηρεάζει άμεσα το σώμα, το πνεύμα και την ψυχή του δημιουργώντας σχέσεις και διασυνδέσεις του παιδιού με τα εξωτερικά ερεθίσματα. Η μουσική εκφράζει αυτό που συχνά δεν μπορούν να πουν οι λέξεις, και έτσι αποτελεί ένα ηχητικό μέσο έκφρασης, έναν μουσικό διάλογο και μια ισχυρή γέφυρα επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης με τον συναισθηματικό κόσμο ενός παιδιού. Οι θεραπευτικές της ιδιότητες είναι γνωστές από την αρχαιότητα και πλέον έχουν επιβεβαιωθεί από την επιστημονική κοινότητα με πληθώρα ερευνών. Τα παιδιά μάλιστα ήδη από πολύ μικρή ηλικία ανταποκρίνονται στη μουσική και βάσει ερευνών αυτή η ικανότητα δεν επηρεάζεται από οποιαδήποτε δυσκολία, σύνδρομο ή διαταραχή.

Η μουσικοθεραπεία είναι μια σημαντική μορφή ψυχοθεραπείας κατά την οποία μουσική και ήχοι χρησιμοποιούνται ως μέσο επικοινωνίας, έκφρασης και δημιουργικότητας. Κατά τη μουσικοθεραπεία η μουσική θεωρείται όχημα για αποθεραπεία, τόνωση της υγείας και της ψυχικής και συναισθηματικής ευφορίας. Η μουσικοθεραπεία στηρίζεται στο μουσικό παιχνίδι, στη μουσικοκινητική αγωγή, στη δημιουργική κίνηση, στο τραγούδι, στα μουσικά όργανα και στους ήχους που αυτά παράγουν και προωθεί ιδιαίτερα τόσο τον λεκτικό όσο και τον μη-λεκτικό τρόπο επικοινωνίας μεταξύ των παιδιών, όπως είναι η βλεμματική επαφή, οι εκφράσεις του προσώπου, η στάση και οι κινήσεις του σώματος, η χροιά και ο τόνος της φωνής.

Η μουσικοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη του λόγου και της ομιλίας του παιδιού άρα και στη βελτίωση των επικοινωνιακών και κοινωνικών δεξιοτήτων του που αποτελούν προϋποθέσεις για τη συναισθηματική του πληρότητα ως εν δυνάμει μέλος της εκάστοτε ομάδας. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για όλα τα παιδιά και κυρίως για αυτά που έχουν δυσκολίες στον τρόπο επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης και στη δημιουργία και διατήρηση υγιών κοινωνικών και διαπροσωπικών σχέσεων με άλλα άτομα. Επίσης, συντελεί στην ενθάρρυνση της αυτοέκφρασης και της αυτοπεποίθησής του παρέχοντάς του το απαραίτητο θάρρος για να εκφράσει ανοιχτά τις σκέψεις και τις ιδέες του προάγοντας τη φαντασία και τη συναισθηματική του νοημοσύνη.

Επιπρόσθετα, συμβάλλει καθοριστικά στην αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτησή του με τα άλλα μέλη της ομάδας με τα οποία απώτερος στόχος είναι το μοίρασμα, η κατανόηση, η αποδοχή και η επεξεργασία διαφορετικών συναισθημάτων που θα οδηγήσει στη συναισθηματική στήριξη του κάθε μέλους της ομάδας. Το κάθε παιδί χρησιμοποιώντας τη γλώσσα των ήχων εκφράζει και επικοινωνεί τις συναισθηματικές του ανάγκες. Με τον τρόπο αυτό τα συναισθήματα του κάθε παιδιού μετατρέπονται σε βιωματική εμπειρία για όλη την ομάδα τα οποία εκφράζονται με τον πλέον διασκεδαστικό τρόπο.

Ειδικότερα, αναφορικά με την ειδική αγωγή η μουσικοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει άτομα με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (Αυτισμός, Asperger, Σύνδρομο Rett), εγγενείς διαταραχές/σύνδρομα (Σύνδρομο Down, Σύνδρομο Εύθραστου Χ κ.α), σύνδρομο ΔΕΠ-Υ, δυσκολίες/διαταραχές στη λεκτική επικοινωνία, νευρολογικές παθήσεις (π.χ εγκεφαλική παράλυση), νοητική υστέρηση, συναισθηματικές δυσκολίες, προβλήματα συμπεριφοράς, κινητικές δυσκολίες και άλλα.

Η μουσικοθεραπεία συμβάλλει στη συναισθηματική ανάπτυξη και ψυχική εξέλιξη του παιδιού καθιστώντας το ικανό να ανταπεξέλθει όσο καλύτερα μπορεί στην καθημερινή του ζωή νιώθοντας τη χαρά, την ικανοποίηση και την ασφάλεια μέσα από την εναλλαγή ήχων, κινήσεων, χρωμάτων και αισθήσεων.