Ο Λόγος στο Παιδί

Πρόκειται για δραστηριότητες που στοχεύουν:

  1. Στην εκπαίδευση του χαρακτήρα του παιδιού
  2. Στην ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων του (ενσυναίσθηση, ομαδικότητα και συνεργασία)
  3. Στην καλλιέργεια αξιών (υπευθυνότητα, σεβασμός και γενναιοδωρία)
  4. Στην ψυχαγωγία (ψυχαγωγικά ομαδικά παιχνίδια, θεματικά πάρτι, προβολή ταινιών, ευρείας κλίμακας παιχνίδια που περιέχουν το στοιχείο της έκπληξης)
  5. Στη φιλαναγνωσία
  6. Στη συμμετοχή ενηλίκων (γονείς κι επαγγελματίες)
  7. Στην πραγματοποίηση ευέλικτων εκπαιδευτικών προγραμμάτων (με αφορμή την επικαιρότητα)