Προεγγραφές Περί Παίδων Αγωγής 2021-2022

Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών ή αλλιώς Κ.Δ.Α.Π, είναι πιστοποιημένες από το Κράτος εκπαιδευτικές δομές, όπου παιδιά ηλικίας 5 -12 ετών απασχολούνται δημιουργικά εκτός σχολικού ωραρίου.

Οικογένειες, δικαιούχοι Voucher από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ της δράσης “εναρμόνιση οικογενειακής ζωής” λαμβάνουν τις δραστηριότητες μας εντελώς δωρεάν.