Μουσικοθεραπεία

Η μουσικοθεραπεία είναι μια σημαντική μορφή ψυχοθεραπείας κατά την οποία μουσική και ήχοι χρησιμοποιούνται ως μέσο επικοινωνίας, έκφρασης και δημιουργικότητας. Κατά τη μουσικοθεραπεία η μουσική θεωρείται όχημα για αποθεραπεία, τόνωση της υγείας και της ψυχικής και συναισθηματικής ευφορίας. Η μουσικοθεραπεία στηρίζεται στο μουσικό παιχνίδι, στη μουσικοκινητική αγωγή, στη δημιουργική κίνηση, στο τραγούδι, στα μουσικά όργανα και στους ήχους που αυτά παράγουν και προωθεί ιδιαίτερα τόσο τον λεκτικό όσο και τον μη-λεκτικό τρόπο επικοινωνίας μεταξύ των παιδιών, όπως είναι η βλεμματική επαφή, οι εκφράσεις του προσώπου, η στάση και οι κινήσεις του σώματος, η χροιά και ο τόνος της φωνής.

Η μουσικοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη του λόγου και της ομιλίας του παιδιού άρα και στη βελτίωση των επικοινωνιακών και κοινωνικών δεξιοτήτων του που αποτελούν προϋποθέσεις για τη συναισθηματική του πληρότητα ως εν δυνάμει μέλος της εκάστοτε ομάδας. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για όλα τα παιδιά και κυρίως για αυτά που έχουν δυσκολίες στον τρόπο επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης και στη δημιουργία και διατήρηση υγιών κοινωνικών και διαπροσωπικών σχέσεων με άλλα άτομα.

Επίσης, συντελεί στην ενθάρρυνση της αυτοέκφρασης και της αυτοπεποίθησής του παρέχοντάς του το απαραίτητο θάρρος για να εκφράσει ανοιχτά τις σκέψεις και τις ιδέες του προάγοντας τη φαντασία και τη συναισθηματική του νοημοσύνη.