Οργάνωση Μελέτης

Στα θεραπευτήριά μας αντιλαμβανόμενοι τους γρήγορους ρυθμούς της καθημερινότητάς μας και έχοντας ως στόχο την διευκόλυνση των γονέων αλλά και των παιδιών τους, αναλαμβάνουμε την καθημερινή στήριξη των τελευταίων στην προετοιμασία και ολοκλήρωση των μαθημάτων τους σε καθημερινή βάση.