Παρέμβαση Ενηλίκων


Η παρέμβαση ενηλίκων αφορά περιπτώσεις ατόμων όπου είτε αντιμετωπίζουν κάποια χρόνια αναπτυξιακή διαταραχή είτε έχει προκληθεί από εγκεφαλικό επεισόδιο κάποια αναπτυξιακή διαταραχή. Τόσο στις επίκτητες όσο και στις εκ γενετής διαταραχές, η παρέμβαση πραγματοποιείται από εξειδικευμένους θεραπευτές με ειδικά προγράμματα που πολλές φορές όταν ο ασθενής είναι κλινήρης αυτή πραγματοποιείται και κατ’ οίκον.