0 – 3 ετών Πρώιμη Παρέμβαση

Γινωμένοι γονείς πολλοί κατακλύζονται από ερωτήματα σχετικά με τον σωστό τρόπο αλληλεπίδρασης με το βρέφος τους. Άλλοι πάλι, βλέπουν κάποια “σημάδια” στη συμπεριφορά του βρέφους και του μικρού παιδιού τους που τους γεμίζουν αμφιβολίες για την φυσιολογική ανάπτυξή τους. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, το πρόγραμμα “0-3 ετών Πρώιμη Παρέμβαση”, έχει ως σκοπό την φροντίδα γονέων και μικρών παιδιών, έτσι ώστε να υπάρχει μια καλή αλληλεπίδραση μεταξύ αυτών των δύο αλλά και τα μικρά παιδιά να λάβουν τα κατάλληλα ερεθίσματα ώστε να εξελιχθούνε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο χωρίς να παρουσιάζουν κάποια ελλείματα. Μέσα από αυτό το πρόγραμμα δημιουργούνται παιδιά και γονείς με ψυχική ισορροπία αλλά και με γνωστική υγεία, προλαμβάνοντας έτσι την εμφάνιση μελλοντικών και παθολογικών καταστάσεων.