Λογοθεραπείες

Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με τις διαταραχές του λόγου και της ομιλίας. Τα αίτια αυτών των διαταραχών ενδέχεται να είναι νευρολογικά, εξελικτικά, λειτουργικά αλλά και ψυχολογικά.

Σκοπός της λογοθεραπείας είναι η ανάπτυξη της εξελικτικής επικοινωνίας, η βελτίωση της καθαρότητας του λόγου και της ομιλίας και η παραγωγή του λόγου. Πολλές φορές η δυσκολία που μπορεί να παρουσιάζουν τα παιδιά αναφορικά με ην παραγωγή του λόγου τους, είναι πιθανό να προκαλέσει και άλλες αρνητικές επιδράσεις στο ίδιο το παιδί. Συχνά τα παιδιά αυτά κατακλύζονται από αρνητικά συναισθήματα νιώθοντας μειονεκτικά ως προς τους συνομηλίκους τους ενώ άλλες φορές η δυσκολία αυτή του λόγου μεταφέρεται και στο μαθησιακό κομμάτι.

Για όλους τους παραπάνω λόγους κρίνεται απαραίτητη η πρόωρη ενημέρωση των γονέων καθώς και η παρέμβαση ώστε το παιδί να καταφέρει να ξεπεράσει αυτήν την δυσκολία προτού αυτή γίνει κομμάτι της έκφρασης και συμπεριφοράς του παιδιού. Στο κέντρο μας ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται μέσα από την πρόληψη, την αξιολόγηση την διάγνωση και την πρόωρη και έγκυρη παρέμβαση, χρησιμοποιώντας διάφορες εξειδικευμένες αλλά και ευχάριστες για το παιδί μεθόδους.

Leave a Reply