Συμβουλευτική

Ζώντας τους καθημερινούς ρυθμούς της σύγχρονης πραγματικότητας, είναι σίγουρο πως δεν είναι καθόλου εύκολη η δημιουργία μιας οικογένειας αλλά ούτε και η καθημερινότητα αυτής. Γονείς και παιδιά υιοθετούν καθημερινά πολλούς ρόλους ταυτόχρονα, με αποτέλεσμα πολλές φορές οι ρόλοι αυτοί είτε να μπερδεύονται είτε να μην είναι εύκολο να υιοθετηθούν από όλα τα μέλη μιας οικογένειας. Απόρροια αυτού του γεγονότος είναι η επικράτηση ενός κλίματος σύγχυσης μέσα στην οικογένεια, η έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ των μελών της καθώς και η δημιουργία προσωπικών συναισθηματικών προβλημάτων σε κάθε μέλος.

Σε αυτή τη καμπή κρίνεται ιδιαίτερα ωφέλιμη η βοήθεια ενός ψυχολόγου όπου μέσα από τον συμβουλευτικό του ρόλο μπορεί να βοηθήσει κάθε μέλος ξεχωριστά αλλά και όλη την οικογένεια ως μια ομάδα, να εκφράσουν τα συναισθήματά τους και τις ανάγκες τους , να επαναπροσδιοριστούν οι ρόλοι του κάθε μέλους αλλά και να οριστούν νέοι στόχοι για μια καλύτερη και πιο υγιή συμβίωση μεταξύ των μελών. Με αυτόν τον τρόπο η καθημερινότητα όλης της οικογένειας γίνεται πιο εύκολή και ευχάριστη αφού γονείς και παιδιά αποκτούν νέες ιδέες για να περνούν πιο δημιουργικά το χρόνο τους ως οικογένεια.

Leave a Reply